Familieopstelling

Vrijdagavond …….. 2014 om 18.00 uur wordt er weer een familieopstelling avond gegeven door Cor van Geffen.
Aanmelden is NOODZAKELIJK ivm met de ruimte.

De kosten voor stand-in en aanwezigheid bedragen 37,50 euro per persoon. Als je zelf een opstelling wil doen is het 45 euro.

Het adres is:
Integraal Therapeutisch Centrum
Keizersweg 25
7451 CS Holten

Opgeven voor deze avond kan bij Rita Beldman.
0548-364181

Aan een workshop familie opstellingen kan iedereen deelnemen, die in het onderwerp geïnteresseerd is. Als deelnemer dien je bereid en in staat te zijn om je persoonlijke (werk)situatie in te brengen of als stand-in te fungeren.

Cor van Geffen
Cor van Geffen, vader van drie kinderen, is er op gericht mensen in contact te brengen met hun eigen kerndoelen en kracht. Hij koppelt daarvoor zijn jarenlange ervaring, opgedaan in de wereld van mobiliteit en reïntegratie, met zijn kennis en ervaring van Dru Yoga, NLP en Systemisch werk. In zijn benadering zijn respect, betrokkenheid, humor, eigen verantwoordelijkheid, acceptatie en waardering de sleutelwoorden.

Een weg naar een nieuw evenwicht binnen het familiesysteem.

Een weg naar een nieuw evenwicht

Of we het nu willen of niet, we maken deel uit van ons familiesysteem. Veel problemen in relaties, huwelijk en op het werk, maar ook lichamelijke klachten en problemen kunnen veroorzaakt zijn door een onbewuste verstrengeling met de familie.

Met een familieopstelling wordt zo’n verstrengeling op een ontroerende en eenvoudige manier zichtbaar.
Door het zien van die werkelijkheid wordt iemand vaak diep geraakt. Hierdoor verandert er iets wezenlijks en dat is vaak het begin van een positieve verandering of omwenteling op diverse vlakken in het leven. Velen hebben zo’n verandering tot hun grote tevredenheid en blijdschap al aan den lijve ondervonden.

Wat is een familieopstelling?
Dat is een weergave van de patronen binnen een familiesysteem in hun onderliggende betekenissen.

De achterliggende theorie van familie opstellingen gaat uit van een natuurlijke orde.
Iedereen heeft zijn eigen plek binnen zijn systeem en is gebonden aan die natuurlijke orde. Een familieopstelling herstelt de orde binnen een familiesysteem.

Wat is het doel ervan?
Een familieopstelling geeft vragenstellers een diepgaand inzicht in zichzelf, de dynamiek binnen hun familiesysteem en de kracht van de liefde die menselijke relaties stuurt. Op basis van dit inzicht ontstaan vaak grote veranderingen in hun leven.

Systemisch werk heeft als doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken en de ordening binnen het familiesysteem te herstellen. Het is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft juist een integrerende werking.

Wat gebeurt er bij een familieopstelling?
Een deelnemer aan de workshop brengt een vraag in. Hij stelt de vraag aan de begeleider. Die neemt eerst met de vragensteller de meest relevante zaken van zijn familiesysteem door. Daarna vraagt de begeleider aan de vragensteller om een aantal groepsleden op te stellen, die hemzelf en zijn familieleden vertegenwoordigen. Deze groepsleden fungeren als stand-ins voor degenen die ze vertegenwoordigen.

De vragensteller kiest stand-ins voor de levende en dode leden van zijn familie. Hij zet ze vanuit zijn gevoel/intuïtie ten opzichte van elkaar in de ruimte neer: dicht bij elkaar of veraf, elkaar aankijkend of in de verte starend.

De rest van de groep zit in een kring om de ruimte waarbinnen de opstelling zich afspeelt en is stil getuige van wat zich voordoet.

Zo gauw de stand-ins zijn gekozen en opgesteld, hebben ze dezelfde gevoelens en gewaarwordingen als de werkelijke personen uit dat familiesysteem. Dit geldt voor de stand-ins voor de levenden en voor de doden. Nu blijkt vaak dat de gestorvenen de levenden nog iets te zeggen hebben.

Als gevolg van wat de stand-ins waarnemen en aangeven, verandert de begeleider de plaats van de familieleden ten opzichte van elkaar. Meestal gaat dit net zo lang door totdat ieder lid van het systeem het gevoel heeft dat het zo goed is. Er is een nieuw beeld van het familiesysteem ontstaan.

Er is als het ware een natuurlijke ordening binnen het familiesysteem ontstaan en komt er een diepe rust: ieder staat op de juiste plek.