KPNI klinische psycho neuro immunologie

Waar komt kPNI vandaan?

Het vakgebied klinische psycho-neuro-immunologie (PNI) heeft de laatste jaren zo´n ontwikkeling doorgemaakt, dat de opleidingen ‘Orthomoleculair therapeut volgens klinische Psycho-Neuro-Immunologie’ volledig zijn aangepast en vernieuwd.

Klinische psycho-neuro-immunologie komt voort uit de wetenschap PNI: een wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen, in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw. kPNI heeft sindsdien een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als op het niveau van toepassing in de praktijk.

Salade

Sinds de oprichting van de opleiding in klinische PNI in 1987
(eerst in Spanje en later in Nederland) zijn al bijna tweeduizend therapeuten opgeleid.

Frambozen
Therapeuten met een eigen praktijk die de klinische kPNI toepassen in landen zoals Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, België, Spanje en Nederland.

Juist de ervaringen van deze therapeuten, opgeteld bij de ervaringen van de kPNI-docenten en het ongelofelijk groot aantal aan nieuwe onderzoeken, hebben gezorgd voor een nieuw opleidingscurriculum.

Een curriculum dat zich theoretisch baseert op de nieuwe ontwikkelingen binnen de psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie en de interactie tussen al deze systemen.

Wat houdt kPNI in?

Genetica en epigenetica bepalen voor een belangrijk deel de functie van de genoemde systemen en hun interactie. Omgevingsfactoren zoals voeding, beweging, medicijngebruik en milieuvervuiling zorgen voor de uiteindelijke functie van genen binnen hun epigenetisch milieu.

De totale interactie tussen alle systemen, genen, epigenen en de omgeving bepalen het gedrag, de gezondheid en de kans op ziekte van de mens. Gedrag, gezondheid en ziekte zijn op hun beurt sterk verbonden door het feit dat het gedrag zowel oorzaak als effect kan zijn van gestoorde werkingsmechanismen die ziekte uitlokken.

Werkingsmechanismen die gestoord worden door onder andere miscommunicatie tussen genen, epigenen en systemen, zoals het endocrinologisch systeem en immuunsysteem.

Sporten
Voeding in al haar vormen, samen met beweging, psychosociale interventies en daar waar nodig allopathische therapie (door artsen voorgechreven), vormen de basis van de therapiepeilers binnen de klinische PNI.

Alle inhoudelijke informatie die tijdens de opleiding gegeven wordt, wordt direct praktisch toegepast in de vorm van concrete casuïstiek.

Klinische PNI is misschien wel de meest complete en integrale geneeswijze binnen de huidige geneeskundige disciplines. De geboden lesstof is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke theorievorming.

Een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratoriumonderzoek (door artsen en sommige onderzoeken door de therapeut)vormen het diagnostisch platform.

Voor wie zijn de PNI-opleidingen geschikt?

De PNI-opleidingen zijn geschikt voor artsen, specialisten, psychologen, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, osteopaten, diëtisten en gezondheidswetenschappers.