Osteopaat Martin Kalter

In 1994 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Enschede, waarna ik na enkele specialisaties in 2001 ben begonnen met de opleiding Osteopathie aan het college Sutherland in Amsterdam. In de periode tot 2006 ben ik mede-eigenaar geweest van een maatschap in de fysiotherapie in Gronau (Duitsland). Deze heb ik in 2006 verkocht. In dat jaar ben ik me volledig gaan toeleggen op de osteopathie.

Ondertussen is de osteopathiepraktijk gegroeid en vol met een grote diversiteit aan mensen die zich met de meest uiteenlopende klachtenbeelden presenteren.

Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een behandelmethode die het lichaam als totaal behandelt. Er wordt gekeken naar verschillende vormen van beweeglijkheid in de weefsels van het lichaam. Daarbij wordt met name gekeken naar de vorm en de functie van deze weefsels. Begrippen als viscositeit, mobiliteit en malleabiliteit zijn woorden die de bewegings- en verschijningstoestand weergeven van de verschillende weefsels. De osteopaat onderzoekt het gehele lichaam en gaat daarna onderlinge relaties leggen tussen zijn bevindingen en de uiting hiervan in het klachtenbeeld van de patiënt. In de behandeling wordt gestreefd naar een optimaal herstel van de structuur in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm. 

Keizersweg 25
7451 CS Holten
06-26951138

http://www.martinkalter.nl