NAET is een simpele pijnloze methode om mensen van allergiën af te helpen.

Dit lukt bij zeer veel verschillende soorten allergiën. Van hooikoorts, huisstof, dieren, voedsel, kontakt- tot glutenallergie en nog vele andere soorten.

Helaas is het nog niet duidelijk waarom het bij zeer veel mensen “aanslaat” en het bij een enkeling niet lukt de allergie compleet weg te krijgen. Wanneer het niet compleet lukt, wordt de kliënt meestal wel fitter. In onze praktijk combineren we NAET met Mesologie en dat geeft hele goede resultaten, omdat de combinatie van eventuele oorzaken van de allergie ook aangepakt worden. O.a tekorten zoals vitamines, mineralen, aminozuren op vele fronten, niet optimaal functionerende darm,(ook al is er regelmatig ontlasting), slijmvliezen die niet doen wat ze moeten doen enz.

De auteur

Dr. Devi Nambudripad is geboren in India waar zij haar hele jeugd heeft doorgebracht. In 1976 vestigde zij zich definitief in Californië. Daar zij sinds haar geboorte ersnstige gezondheidsproblemen had vanwege een groot aantal allergieën en gevoeligheden voor diverse stoffen (enkele jaren lang verdroeg zij als enig voedingsmiddel witte rijst en broccoli) koos zij als vanzelfsprekend een studie in de geneeskunde om een oplossing te vinden voor haar kwalen.

Eerst behaalde zij een diploma als verpleegkundige (Registered Nurse), vervolgens volgde zij studies in de acupunctuur en in de oosterse geneeskunde waarin zij een doctersgraad behaalde (PhD). Zij is tevens dokter in chiropraxie (D.C.) en dokter in de medicijnen (MD). Onophoudelijk op zoek naar een manier om een oplossing te vinden voor haar gezondheidsproblemen, door de verschillende disciplines die zij studeerde te combineren, “stuitte” zij in 1983 op de ontdekking die haar in staat stelde NAET te ontwikkelen.

De grondslagen van de methode

Aan deze methode ligt dus een gecombineerde kennis ten grondslag van allopathie, oosterse geneeskunde en acupunctuur, chiropraxie, kinesiologie en voedingsleer. Dr. Devi Nambudripad geeft de volgende eenvoudige definitie van allergie: ” Een allergie is een ongunstige reactie van een individu, in lichamelijk, fysiologisch en (of) psychologisch opzicht, op de aanwezigheid van één of meer stoffen die allergenen worden genoemd”. Voor de meeste mensen zijn diezelfde substanties evenwel onschadelijk of worden goed verdragen en zijn soms zelfs nuttig voor hun gezondheid. Dr. Nambudripad benadert eigenlijke allergieën – waarbij in het organisme gammaglobulinen van het type E (IgE) vrijkomen -, op dezelfde wijze als intoleranties, gevoeligheden en overgevoeligheden

Haar techniek identificeert en behandelt deze namelijk op dezelfde manier.

“Elke poging die mislukt brengt je dichter bij succes.” – Thomas Edison

Door verder door te denken, gesteund op de theorie van de oosterse geneeskunde (volgens welke “alles op aarde wordt omgeven door een veld van elektromagnetische energie”) blijkt dat deze “ongunstige reactie” kan worden gedefinieerd als een “verstoord evenwicht van de (lichaams) energie veroorzaakt door de clash van twee of meer incompatibele energiestromen”.

Deze clash veroorzaakt de blokkering van energiestromen in de meridianen (vitale energiebanen), waarvan de ophoping verschillende aandoeningen en ziekteverschijnselen kan doen ontstaan. Incompatibiliteiten of evenwichtsverstoringen van energiestromen die diverse ziektes en malaises tot gevolg kunnen hebben worden dus systematisch beschouwd als synoniem aan “allergie” in het kader van deze methode. Uitgaande van dat principe, blijkt bovendien dat een individu potentieel allergisch kan zijn voor “alles wat er onder de zon bestaat (de zon zelf, d.w.z. de straling, inbegrepen), zelfs voor zijn eigen organen en weefsels.

In haar speurtocht ter identificatie van de oorzaken van deze reacties is Dr. Nambudripad gestuit op een essentieel postulaat (waar van de juistheid is vastgesteld door duizenden behandelde gevallen) volgens welke de allergische reactie in feite wordt ingegeven door de hersenen naar gelang de manier waarop de betreffende substantie wordt waargenomen. Wanneer de hersenen deze waarnemen als een bedreiging voor het organisme, dan bevelen zij het immuunsysteem de afweer in staat van paraatheid te brengen om de “invasie” te bestrijden. Dit uit zich in de allergische reactie, waarvan de eerste symptomen over het algemeen tot doel hebben de “indringer te verjagen”.

NAET behandeling allergie berkenblad
NAET behandeling allergie zonnebloem
Het blijkt nu dat deze waarneming meestal foutief is en dat de hersenen ons verraden door een verkeerde reactie teweeg te brengen. De reden van die foutieve waarneming kan verband houden met celveranderingen en -mutaties, door de generaties heen, en met de moeite die het menselijk lichaam soms heeft om zich aan te passen aan de constante evolutie van zijn leefmilieu (op het gebied van chemie, klimaat, technologie…). Daarom, hebben allergische reacties over het algemeen maar heel weinig te maken met de intrinsieke eigenschappen van de substanties die deze teweegbrengen. Dit verklaart dat bepaalde stoffen, die uiterst allergeen zijn voor bepaalde individuen, voor anderen volkomen onschadelijk of zelfs onmisbaar zijn (noodzakelijke voedingsstoffen bijvoorbeeld).

Op basis van deze theorie ontdekte Dr. Nambudripad dat door een bijzondere stimulatie van de wortels van het sympathische zenuwstelsel een boodschap naar de hersenen kan worden gezonden die deze ertoe brengt de verkeerde waarneming van deze specifieke stof te herzien. Dit is te vergelijken met het terugstellen van een computer (de zgn. reset). Deze nieuwe boodschap zal definitief worden geregistreerd na de stimulatie van verschillende andere punten via digitopunctuur/acupunctuur en de inachtneming door de patiënt van nauwkeurige regels gedurende enige tijd na de behandeling. Deze “herprogrammering” vormt de kern van de eigenlijke NAET behandeling.

“Een optimistische houding is het geheim van succes.” – Dalai Lama”

Toegepast sinds meer dan vijftien jaar, met resultaten die zowel bevredigend als duurzaam zijn, heeft deze behandelingsmethode in ruime mate de juistheid van de theorie bewezen. Na de behandeling is de incompatibiliteit, repulsie of “clash” van energiestromen volledig verdwenen en wanneer de patiënt opnieuw in aanraking komt met de stof vertoont hij geen spoor meer van allergie, gevoeligheid of intolerantie. Zo bestrijdt NAET de oorzaak van de allergie en niet de symptomen die er het gevolg van zijn.
NAET in de praktijk. Het gaat hier om een pijnloze, veilige en zeer efficiënte methode wanneer deze volgens het boekje wordt toegepast, waarbij totaal geen medicijnen hoeven te worden voorgeschreven. De toepassing van acupunctuur is facultatief, want identieke resultaten zijn verkregen met digitopunctuur.
Bovendien is, de kinesiologische techniek die wordt gebruikt om de allergietests uit te voeren uiterst betrouwbaar en nauwkeurig gebleken. Deze is bovendien des te interessanter, daar de globale
benaderingswijze het mogelijk maakt uit te maken of de betreffende allergie in het organisme is geregistreerd op lichamelijk, fysiologische of psychologisch (emotioneel) niveau, of een combinatie daarvan. De behandeling wordt daar vervolgens aan aangepast hetgeen de efficiëntie ervan nog vergroot.

“Tegenslagen zijn kansen met een masker op.” – Chinees spreekwoord

Een variant van de methode maakt het bovendien mogelijk met evenveel efficiëntie en zonder risico zeer zwakke, invalide, gehandicapte patiënten of zelfs patiënten in coma te testen en te behandelen, evenals zuigelingen en kleine kinderen. Over het algemeen wordt slechts voor één allergeen tegelijk behandeld ook al kunnen zeer gevoelige patiënten vervolgens combinaties van specifieke behandelingen nodig hebben.

NAET behandeling allergie bloem

Het monster van het allergeen wordt gevormd door een vloeibare oplossing, speciaal voor NAET samengesteld en hermetisch opgesloten in een glazen flesje. (Het geleidingsvermogen van glas zorgt ervoor dat de elektromagnetische lading van de inhoud wordt overgebracht). Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten (vragen en uitleg, 10 minuten voor de behandeling en 20 minuten gedurende welke de patiënt rust waarbij hij in aanraking blijft met het allergeen, afsluiten).

Deze methode denigreert of verwerpt geen enkele andere vorm van geneeskunde en biedt het voordeel niet te interfereren met welk ander type behandeling dan ook. Zo worden patiënten er bijvoorbeeld toe aangespoord de hun reeds voorgeschreven medicijnen zo lang als zij dat willen te blijven innemen, daar dat van geen enkele invloed is op de met NAET behaalde resultaten. De therapeut dient echter te controleren dat geen van deze medicijnen een allergeen bevat voor zijn patiënt (hetgeen een specifieke behandeling nodig zou maken om deze allergie te elimineren). NAET is dus een aanvullende methode op alle andere therapieën waarmee hij zonder risico gecombineerd kan worden.
NAET behandeling allergie walnoten